Filipstads kommun startsida

Tillfälliga livsmedelsverksamheter

Den som planerar att sälja eller servera mat tillfälligt ska informera Miljö- och Stadsarkitektkontoret så att varje anläggning (tält, marknadsstånd, korvvagn o.dyl.) kan registreras.

Måste alla verksamheter registreras eller godkännas?

Om någon som inte redan är livsmedelsföretagare vill sälja eller servera livsmedel går det i vissa fall att göra utan registrering eller godkännande. Det rör sig om verksamheter som bara sker vid några tillfällen per år. Antalet gånger som något får utföras beror på risken. Fyll i ansökan eller kontakta miljökontoret för att få reda vad som gäller för dig.

Oavsett om en verksamhet kräver registrering eller inte är den ansvarige skyldig uppfylla alla relevanta krav enligt lagstiftningen. Detta innebär bland annat att det ställs krav på hantering och utrustning (se nedan).

En anmälan om registrering ska lämnas in till Miljö- och stadsarkitektkontoret senast två veckor före start. Miljö- och stadsarkitektkontoret ges då tid att begära in kompletteringar ifall handlingarna är ofullständiga. För handläggning av ansökan vid registrering uttas en avgift.

Tänk även på att du kan behöva andra tillstånd t.ex. av polis och markägare.

Om livsmedelsanläggningen är godkänd/registrerad i en annan kommun krävs att bevis för detta kan visas upp för den lokala kontrollmyndigheten på marknadsplatsen.

Krav på hantering och utrustning

När livsmedel hanteras utomhus eller på annat ställe än i godkänd livsmedelslokal ska hanteringen alltid ske med särskild försiktighet, för att undvika att livsmedlen blir dåliga.

 • God ordning och hygien ska gälla för beredning, servering och försäljning. Med detta menas bland annat att utrustning ska vara av lätt rengörbart material. Redskap, arbetsytor, händer och skyddskläder ska vara rena och bra råvaror ska användas. Även golvet ska vara en hårdgjord yta som dagligen lätt kan rengöras.
 • Platsen för hantering och försäljning ska vara så utformad att livsmedel skyddas mot direkt solljus, nederbörd och andra föroreningar. Oförpackade livsmedel ska förvaras under varuskydd väl avgränsade från kunderna.
 • Utrustning ska finnas så att varken livsmedel eller behållare för livsmedel förvaras direkt på marken. Platsen där livsmedel hanteras ska vara tillräckligt utrustad med avställnings- och arbetsytor.
 • I hanteringsutrymmen ska det finnas flytande tvål, engångshanddukar och rinnande vatten av dricksvattenkvalitet. Rena arbetskläder ska användas.
 • Servering kräver godtagbar diskanordning. Finns det inte någon diskmöjlighet ska muggar, bestick eller annan servis vara av engångsmaterial.
 • Rökning är inte tillåten i försäljnings- och hanteringsutrymmen. Djur får inte heller vistas i sådana utrymmen.
 • Toalett med god hygien ska finnas lätt tillgänglig för personal.
 • Det ska finnas utrymmen för lagerhållning av varor, rengöring av utrustning och förvaring av all utrustning (när verksamheten inte pågår).
 • Verksamheten får inte orsaka olägenheter för omgivningen. Behållare för uppsamling av sopor ska finnas utplacerade i tillräcklig mängd. Uppsamling av spillvatten ska ske i tank för vidaretransport. Lukt, rök eller andra störningar får inte heller uppkomma.
 • Livsmedel som skall serveras till allmänheten skall hållas åtskilda från personalens mat.
 • Tänk på att hålla en obruten kylkedja.
 • Tina upp frysvaror i kyla.
 • Hantera jordiga grönsaker skilt från övrig råvaruhantering.
 • Särskilj beredning och förvaring av rå fisk, rått kött/fågel, råa grönsaker/rotfrukter samt färdiglagad mat.
 • Använd helst papper för avtorkning av arbetsytor, ej disktrasor
 • Används vatten från egen brunn, kontrollera den hygieniska kvaliteten.

Opastöriserad mjölk får ej användas.

Hålltider för temperaturer

 • Känsligare varor kräver högst +4° C (exempelvis köttfärs, fisk, kyckling).
 • Varmhållning av mat skall ske vid minst +60-65° C i högst 2 timmar.
 • Nedkylning av mat skall ske snabbt, ned till under +8° C inom 4 timmar.
 • Återuppvärmning av mat skall ske till minst 70-75° C (kärntemperatur) i minst 2 minuter.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad