Filipstads kommun startsida

Att starta livsmedelsföretag

Anmälan om registrering måste lämnas in minst två veckor innan verksamheten startar.

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat. Företaget kan vara privat eller offentligt och drivas med eller utan vinstsyfte. Det ska också vara en viss organisation och kontinuitet i verksamheten. Om ett företag är registrerat hos Bolagsverket eller Skatteverket för att bedriva livsmedelsverksamhet och bedrivs aktivt är det ett livsmedelsföretag.

Exempel på livsmedelsföretag:

 • Privatperson som bereder livsmedel för regelbunden försäljning till allmänheten. Exempelvis: korvgrill, litet café och erbjudande via Facebook eller annan internetplattform
 • Säsongsverksamheter, till exempel glassbarer eller sommarcaféer som bedrivs kontinuerligt under en viss tid och/eller är återkommande varje år.
 • Företag som annars bedriver livsmedelsverksamhet och ett fåtal gånger om året utökar sin verksamhet, exempelvis en restaurang som vid en festival sätter upp ett restaurangtält, är också ett livsmedelsföretag avseende den tillfälliga verksamheten.
 • En primärproducent som odlar spannmål avsett för livsmedel eller producerar mjölk.
 • Vattenverk, enskilda brunnar eller dricksvattenanläggningar som försörjer flerfamiljshus, tillfälliga boende, livsmedelsverksamheter, levererar vatten till 50 personer eller tillhandahåller över 10m³ dricksvatten per dygn.

Alla som klassas som livsmedelsföretag ska registreras.

Exempel på verksamheter som inte anses vara livsmedelsföretag:

 • Mat som lagas av privatperson och konsumeras av andra eller allmänheten till exempel catering till bröllop eller skolklass som säljer bröd under förutsättning att det sker enstaka gånger.
 • Matlagning i undervisningssyfte där maten äts av eleverna/kursdeltagarna. Inköp och distribution kan dock anses uppfylla kriterierna för livsmedelsföretag.
 • Matlagning under arrangerad resa/utflykt då deltagarna gemensamt lagar mat tillhandahållen av arrangören, till exempel vandringsresa eller långritt till häst. Inköp och distribution kan dock anses uppfylla kriterierna för livsmedelsföretag.

Alla som klassas som livsmedelsföretag ska antingen godkännas eller registreras.

Registrering

Alla livsmedelsföretag ska registreras hos kommunens miljöavdelning. Det finns undantag för livsmedelsföretag med mer omfattande hantering t ex slakterier där det krävs ett godkännande av livsmedelsverket.

Oavsett registrering eller godkännande ska företaget ha passande lokaler och utrustning samt ett system för den egna kontrollen. Du kan läsa mer på livsmedelsverkets hemsida: www.slv.se Länk till annan webbplats..

Livsmedelsverksamheter som drivs utan att vara registrerade kommer att få sanktionsavgift enligt livsmedelslagen. Sanktionsavgiften beror på verksamhetens omfattning men ska vara minst 5000 kr per anläggning som inte har registrerats.

Annat som är bra att kolla upp innan verksamheten startar

 • Vid en förändrad användning av lokalen kan ett bygglov krävas. Kontakta en byggnadsinspektör för vidare information.
 • Det är viktigt att ventilationen i lokalen fungerar! Ta kontakt med fastighetsägaren för att få ett så kallat OVK-intyg (Obligatorisk ventilationskontroll).
 • Planerar du att sälja alkoholhaltiga drycker krävs ett serveringstillstånd. Kontakta alkoholhandläggaren på kommunen.
 • En ritning över lokalen där livsmedel kommer att hanteras underlättar vid beskrivning av flöden med mera.

När en registrering är genomförd gör miljö- och stadsarkitektkontorets livsmedelinspektörer en bedömning av hur snart verksamheten behöver kontrolleras. Detta beror på hur stor omfattning verksamheten har och hur känslig livsmdelshanteringen är. De flesta anläggningar kontrolleras inom någon vecka upp till några månader efter att verksamheten har startat.

Vid inspektionen kontrolleras att lokalen och rutinerna för livsmedelshantering är godtagbara för den verksamhet som bedrivs, samt att det finns ett system för egenkontroll. Om det är många eller allvarliga avvikelser kan verksamheten tvingas att stänga tills de är åtgärdade. Mindre avvikelser ska åtgärdas inom en viss tid.

Sida uppdaterad 2019-01-09

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad