Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Att starta livsmedelsföretag

Anmälan om registrering måste lämnas in minst två veckor innan verksamheten startar. Livsmedelsverksamheter som drivs utan att vara registrerade kan komma att åtalsanmälas.

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat. Företaget kan vara privat eller offentligt och drivas med eller utan vinstsyfte. Det ska också vara en viss organisation och kontinuitet i verksamheten. Om ett företag är registrerat hos Bolagsverket eller Skatteverket för att bedriva livsmedelsverksamhet och bedrivs aktivt är det ett livsmedelsföretag.

Exempel på livsmedelsföretag:

 • Privatperson som bereder livsmedel för regelbunden försäljning till allmänheten. Exempelvis: korvgrill och litet café.
 • Säsongsverksamheter, till exempel glassbarer eller sommarcaféer som bedrivs kontinuerligt under en viss tid och/eller är återkommande varje år.
 • Företag som annars bedriver livsmedelsverksamhet och ett fåtal gånger om året utökar sin verksamhet, exempelvis en restaurang som vid en festival sätter upp ett restaurangtält, är också ett livsmedelsföretag avseende den tillfälliga verksamheten.
 • En primärproducent som odlar spannmål avsett för livsmedel eller producerar mjölk.
 • Vattenverk, enskilda brunnar eller dricksvattenanläggningar som försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller över 10m³ dricksvatten per dygn. Dock är alla vattenverk som producerar vatten för kommersiella verksamheter livsmedelsföretag, oavsett storlek.

Exempel på verksamheter som inte anses vara livsmedelsföretag:

 • Mat som lagas av privatperson och konsumeras av andra eller allmänheten till exempel catering till bröllop eller skolklass som säljer bröd under förutsättning att det sker enstaka gånger.
 • Matlagning i undervisningssyfte där maten äts av eleverna/kursdeltagarna. Inköp och distribution kan dock anses uppfylla kriterierna för livsmedelsföretag.
 • Matlagning under arrangerad resa/utflykt då deltagarna gemensamt lagar mat tillhandahållen av arrangören, till exempel vandringsresa eller långritt till häst. Inköp och distribution kan dock anses uppfylla kriterierna för livsmedelsföretag.

Alla som klassas som livsmedelsföretag ska antingen godkännas eller registreras.

Godkännande eller registrering?

Vilken livsmedelshantering som ska ske avgör om verksamheten behöver ett godkännande, eller om det räcker med registrering.

Tidigare krävdes godkännande för anläggningar där livsmedel bereds eller bearbetas, till exempel restauranger, livsmedelsbutiker med charkdisk eller smörgåsberedning och tillagningskök i skolor.

Numera krävs godkännande endast för anläggningar som tillverkar eller förpackar proukter avsedda för leverans till andra livsmedelsanläggningar, och endast om produkterna är tillverkade av animalisk råvara.

Ansökan av godkännande skickas till antingen länsstyrelsen eller till Livsmedelsverket.

För de allra flesta verksamheter räcker det med en registrering. 

Annat som är bra att kolla upp innan verksamheten startar

 • Vid en förändrad användning av lokalen kan ett bygglov krävas. Kontakta en byggnadsinspektör för vidare information.
 • Det är viktigt att ventilationen i lokalen fungerar! Ta kontakt med fastighetsägaren för att få ett så kallat OVK-intyg (Obligatorisk ventilationskontroll).
 • Planerar du att sälja alkoholhaltiga drycker krävs ett serveringstillstånd. Kontakta alkoholhandläggaren på kommunen.
 • En ritning över lokalen där livsmedel kommer att hanteras underlättar vid beskrivning av flöden med mera.

När en registrering är genomförd gör miljö- och stadsarkitektkontorets livsmedelinspektörer en bedömning av hur snart verksamheten behöver kontrolleras. Detta beror på hur stor omfattning verksamheten har och hur känslig livsmdelshanteringen är. De flesta anläggningar kontrolleras inom någon vecka upp till några månader efter att verksamheten har startat.

Vid inspektionen kontrolleras att lokalen och rutinerna för livsmedelshantering är godtagbara för den verksamhet som bedrivs, samt att det finns ett system för egenkontroll. Om det är många eller allvarliga avvikelser kan verksamheten tvingas att stänga tills de är åtgärdade. Mindre avvikelser ska åtgärdas inom en viss tid.

Länkar

Kontaktinformation Miljö- och stadsarkitektkontoret

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad 

Senast uppdaterad: 2018-02-27