Filipstads kommun startsida

Arbetsmarknads- och integrations­enheten (AIE)

Arbetsmarknads- och Integrationsenheten i Filipstad riktar sig till medborgare som tillfälligt eller under en längre period behöver stöd för att nå egen försörjning.

Filipstads kommun medverkar i flera olika EU-projekt, som projektägare eller medfinansiär.

Enheten ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor och integrationsfrågor. Att nå egen försörjning och att bli självständig är en förutsättning för ett rikare liv. Förutom detta servar AIE också för att underlätta pensionärernas vardag i form av tjänster som förhindrar fallolyckor, samt andra tjänster som gräsklippning, snöskottning med mera mot mindre betalning.

AIE är med i ett nätverk där ett nära samarbete sker med Socialförvaltningen, Vuxenutbildningen, Näringslivskontoret och Arbetsförmedlingen. Samverkan sker även med andra kommuner regionalt och centralt.

För att lyckas skapas olika arenor där vi erbjuder olika insatser utifrån de olika uppdragen och utifrån individens behov.

AIE har på kort tid blivit en välbesökt mötesplats för kommunens medborgare och arbetsmetoder har utvecklats och arbetats fram. Det hela bygger på ett förtroendefullt arbetssätt från samtliga verksamheter med individen i fokus.

Kontaktinformation Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Besöksadress
Hertig Filipsgatan 10
Postadress
Box 303
Filipstad
Öppettider
Måndag-fredag 08.00-17.00

Kontaktinformation Enhetschef AIE - Linda Högberg

Telefonnummer
070‑212 39 76

Senast uppdaterad: 2019-06-18