Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Digital anslagstavla

På den digitala anslagstavlan hittar du alla aktuella anslag och kungörelser i Filipstads kommun.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Aktuella anslag

 • Individutskottet § 71 2018-05-16

  Anslagsdatumet: 2018-05-17
  Anslaget tas ner: 2018-06-08
  Protokollets förvaringsplats: Socialförvaltningens arkiv
 • Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-15

  Anslagsdatumet: 2018-05-17
  Anslaget tas ner: 2018-06-08
  Protokollets förvaringsplats: Barn- och utbildningsnämndens arkiv
 • Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-16

  Anslagsdatumet: 2018-05-16
  Anslaget tas ner: 2018-06-08
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Teknikutskottet 2018-05-07

  Anslagsdatumet: 2018-05-15
  Anslaget tas ner: 2018-06-07
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Administrativa nämnden 2018-04-13

  Anslagsdatumet: 2018-05-15
  Anslaget tas ner: 2018-06-07
  Protokollets förvaringsplats: Lönecentrum i Kristinehamn
 • Budgetberedningen 2018-05-14

  Anslagsdatumet: 2018-05-14
  Anslaget tas ner: 2018-06-05
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-07

  Anslagsdatumet: 2018-05-14
  Anslaget tas ner: 2018-06-05
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2018-05-14

  Anslagsdatumet: 2018-05-14
  Anslaget tas ner: 2018-06-04
  Protokollets förvaringsplats: Överförmyndarkontoret Kristinehamn
 • Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-08

  Anslagsdatumet: 2018-05-09
  Anslaget tas ner: 2018-05-31
  Protokollets förvaringsplats: Barn- och utbildningsnämndens arkiv
 • Kommunstyrelsen 2018-04-25

  Anslagsdatumet: 2018-05-07
  Anslaget tas ner: 2018-05-29
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv

Aktuella kungörelser