Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Digital anslagstavla

På den digitala anslagstavlan hittar du alla aktuella anslag och kungörelser i Filipstads kommun.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Aktuella anslag

 • Kultur/föreningsutskottet 2018-06-14

  Anslagsdatumet: 2018-06-21
  Anslaget tas ner: 2018-07-13
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Socialnämnden 2018-06-18

  Anslagsdatumet: 2018-06-21
  Anslaget tas ner: 2018-07-13
  Protokollets förvaringsplats: Socialförvaltningens arkiv
 • Kommunfullmäktige 2018-06-14

  Anslagsdatumet: 2018-06-20
  Anslaget tas ner: 2018-07-12
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-19

  Anslagsdatumet: 2018-06-20
  Anslaget tas ner: 2018-07-12
  Protokollets förvaringsplats: Barn- och utbildningsförvaltningens kansli
 • Antagningsnämnd 2018-06-20

  Anslagsdatumet: 2018-06-20
  Anslaget tas ner: 2018-07-12
  Protokollets förvaringsplats: Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-11

  Anslagsdatumet: 2018-06-19
  Anslaget tas ner: 2018-07-11
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Östra Värmlands Överförmyndarnämnd 2018-06-18

  Anslagsdatumet: 2018-06-18
  Anslaget tas ner: 2018-07-09
  Protokollets förvaringsplats: Pärm Överförmyndarkontoret
 • Bergslagens räddningstjänst 2018-05-23

  Anslagsdatumet: 2018-06-14
  Anslaget tas ner: 2018-07-06
  Protokollets förvaringsplats: Brandstationen i Kristinehamn
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott § 47 2018-06-11

  Anslagsdatumet: 2018-06-11
  Anslaget tas ner: 2018-07-03
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Hjälpmedelsnämnden 2018-05-25

  Anslagsdatumet: 2018-06-05
  Anslaget tas ner: 2018-06-26
  Protokollets förvaringsplats: Landstinget i Värmland

Aktuella kungörelser