Filipstads kommun startsida

Avgifter för bygglov

Avgiften för ett ärende tas ut enligt en taxa antagen i kommunfullmäktige 2011. Kommunfullmäktige tog ett nytt beslut 2015-06-11 att höja taxan med en justeringsfaktor. Här är årets avgifter.

Avgiftens storlek beror på vilken tids- och resursåtgång ett ärende beräknas ta och bygger på ett förslag som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram.

Faktura skickas separat per post till dig när beslut har fattats i ditt ärende.

Förvaltningen har även rätt att ta ut taxa för annat arbete så som att ta fram kopior och tillsynsarbeten.

Vid avslag och återtagen ansökan tas en timtaxa ut för de timmar som lagts ned i ärendet.

Kostnaden för bygglov beror på prisbasbeloppet som 2023 är 52 500 kronor.

För nedanstående avgifter gäller att ytterligare avgift kan tillkomma utöver bygglovsavgiften, såsom avgift för tidningsannons, detaljplan, expediering och hörande av sakägare.

Bygglov

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Fasadändring mindre


2407

Fasadändring större


4813

Inglasat uterum

-

3725

Altantak

16-49

2636

Skärmtak (fristående)

16-30

2865

Skärmtak (fristående)

31-

5739

Tillbyggnad garage

max 50%

3094

Tillbyggnad fritidshus

16-50

6188

Tillbyggnad enbostadshus

16-49

7334

Garage/ carport/ förråd

0-50

3438

Garage/ carport/ förråd

51-

7334

Nybyggnation villa

130-199

23837


Anmälan

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Komplementbostadshus

0-25

2521

Tillbyggnad enbostadshus

0-15

2521

Installation av eldstad


1433

Liten ändring i bärande konstruktion


1719

Stor ändring i bärande konstruktion


8022


Rivning

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Rivningsanmälan


1433

Rivningslov

-250

5730

Rivningslov

251-999

11460


Strandskyddsdispens

Ärende

Avgift (kronor)

Oavsett åtgärd

5730


PoIT

Ärende

Avgift (kronor)

Gäller alla lov

317


Sakägare (grannehörande)

Ärende

Avgift (kronor)

1-5 personer

2292

6-9 personer

3438

10- personer

6876

Sida uppdaterad 2024-01-03

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad