Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Avgifter för bygglov

Avgiften för ett ärende tas ut enligt en taxa antagen i kommunfullmäktige 2011. Kommunfullmäktige tog ett nytt beslut 2015-06-11 att höja taxan med en justeringsfaktor.

Avgiftens storlek beror på vilken tids- och resursåtgång ett ärende beräknas ta och bygger på ett förslag som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram.

Faktura skickas separat per post till dig när beslut har fattats i ditt ärende.

Förvaltningen har även rätt att ta ut taxa för annat arbete så som att ta fram kopior och tillsynsarbeten.

Vid avslag och återtagen ansökan tas en timtaxa ut för de timmar som lagts ned i ärendet.

Kostnaden för bygglov beror på prisbasbeloppet som 2018 är 45 500 kronor.

För nedanstående avgifter gäller att ytterligare avgift kan tillkomma utöver bygglovsavgiften, såsom avgift för tidningsannons, detaljplan, expediering och hörande av sakägare.

Bygglov

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Fasadändring mindre

 

1911

Fasadändring större


3822

Inglasat uterum

-

2958

Altantak

16-49

2093

Skärmtak (fristående)

16-30

2275

Skärmtak (fristående)

31-

4550

Tillbyggnad garage

max 50%

2457

Tillbyggnad fritidshus

16-50

4914

Tillbyggnad enbostadshus

16-49

5824

Garage/ carport/ förråd

0-50

2730

Garage/ carport/ förråd

51-

5460

Nybyggnation villa

130-199

18928


Anmälan

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Komplementbostadshus

0-25

2002

Tillbyggnad enbostadshus

0-15

2002

Installation av eldstad

 

1138

Liten ändring i bärande konstruktion

 

1365

Stor ändring i bärande konstruktion

 

6370


Rivning

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Rivningsanmälan

 

1138

Rivningslov

-250

4550

Rivningslov

251-999

9100


Strandskyddsdispens

Ärende

Avgift (kronor)

Oavsett åtgärd

4550


PoIT

Ärende

Avgift (kronor)

Gäller alla lov

258


Sakägare (grannehörande)

Ärende

Avgift (kronor)

1-5 personer

1820

6-9 personer

2730

10- personer

5460

Kontaktinformation Miljö- och stadsarkitektkontoret

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad 

Senast uppdaterad: 2018-07-10