Filipstads kommun startsida

Avgifter för bygglov

Avgiften för ett ärende tas ut enligt en taxa antagen i kommunfullmäktige 2011. Kommunfullmäktige tog ett nytt beslut 2015-06-11 att höja taxan med en justeringsfaktor.

Avgiftens storlek beror på vilken tids- och resursåtgång ett ärende beräknas ta och bygger på ett förslag som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram.

Faktura skickas separat per post till dig när beslut har fattats i ditt ärende.

Förvaltningen har även rätt att ta ut taxa för annat arbete så som att ta fram kopior och tillsynsarbeten.

Vid avslag och återtagen ansökan tas en timtaxa ut för de timmar som lagts ned i ärendet.

Kostnaden för bygglov beror på prisbasbeloppet som 2019 är 46 500 kronor.

För nedanstående avgifter gäller att ytterligare avgift kan tillkomma utöver bygglovsavgiften, såsom avgift för tidningsannons, detaljplan, expediering och hörande av sakägare.

Bygglov

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Fasadändring mindre

 

1953

Fasadändring större


3906

Inglasat uterum

-

3023

Altantak

16-49

2139

Skärmtak (fristående)

16-30

2325

Skärmtak (fristående)

31-

4650

Tillbyggnad garage

max 50%

2511

Tillbyggnad fritidshus

16-50

5022

Tillbyggnad enbostadshus

16-49

5952

Garage/ carport/ förråd

0-50

2790

Garage/ carport/ förråd

51-

5580

Nybyggnation villa

130-199

19344


Anmälan

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Komplementbostadshus

0-25

2046

Tillbyggnad enbostadshus

0-15

2046

Installation av eldstad

 

1163

Liten ändring i bärande konstruktion

 

1395

Stor ändring i bärande konstruktion

 

6510


Rivning

Ärende

Yta (m²)

Avgift (kronor)

Rivningsanmälan

 

1163

Rivningslov

-250

4650

Rivningslov

251-999

9300


Strandskyddsdispens

Ärende

Avgift (kronor)

Oavsett åtgärd

4650


PoIT

Ärende

Avgift (kronor)

Gäller alla lov

263


Sakägare (grannehörande)

Ärende

Avgift (kronor)

1-5 personer

1860

6-9 personer

2790

10- personer

5580

 

Sida uppdaterad 2019-01-10

Kontaktinformation Miljö- och stadsarkitektkontoret

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad 

Senast uppdaterad: 2019-01-10