Filipstads kommun startsida

Hur du ansöker om bygglov

Ansökan om lov eller anmälan ska innehålla:

 1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
 2. vem som ska göra kontrollerna,
 3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
 4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
 5. vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och
 6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Beroende på projektets omfattning ska ansökan innehålla samtliga eller utvalda delar av dessa dokument:

 • Fasadritning (skala 1:100)
 • Planritning (skala 1:100)
 • Sektionsritning (skala 1:100)
 • Situationsplan (skala 1:400 eller skala 1:500)
 • Nybyggnadskarta (vid större byggnationer)
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Ansökan om strandskyddsdispens. I Filipstad är strandskyddet mellan 100-200 meter ifrån vattnet.
 • Teknisk beskrivning, om ytterligare information behövs utöver den som efterfrågas i blanketten.
 • Energiberäkning vid nybyggnation av större fastigheter och villor.
 • Intyg av tecknat färdigställandeskydd, begärs vid större entreprenader som främst berör enbostadshus.

Lämna in handlingarna till Miljö- och stadsarkitektkontoret, Box 303, 682 27 Filipstad eller maila våra inspektörer. Du kan också komma upp med handlingarna personligen till Miljö- och stadsarkitektkontoret eller lämna dem i receptionen.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad