Filipstads kommun startsida

Rivningslov

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller del av byggnad:

  • Inom ett område med detaljplan.
  • Utanför område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser bestämt att lov krävs.

Om inte rivningslov behövs så skall en anmälan göras istället. Läs mer under anmälan Länk till annan webbplats..

Det krävs inte rivningslov om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov.

Om rivningen avser komplement- eller ekonomibyggnad för jord- och skogsbruk behövs anmälan.

Förutsättning för rivningslov:​

Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte:

  • omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
  • bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad