Filipstads kommun startsida

Marklov

Område med detaljplan

Marklov krävs för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats. Det krävs marklov för skogsplantering inom ett område med detaljplan. Ibland behövs det även för trädfällning.

Område utom detaljplan

Det krävs marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering utom detaljplan om:

  • Åtgärden utförs i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av befintlig planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor eller annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.
  • Om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det krävs marklov i området så ska du ansöka hos kommunen innan åtgärden påbörjas.

Hör gärna av dig till byggnadsinspektörerna om du är osäker.

Viktigt att tänka på

Kolla upp om du har några ledningar för el, tele, VA eller annat i marken där du tänkt gräva innan det är försent. Ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett bra hjälpmedel för att kontrollera om det finns några ledningar i marken.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad