Filipstads kommun startsida

Arbetsmarknads­enheten och Kompetens­centrum Rosendahl

Arbetsmarknadsenheten har individer i praktik och anställningar med stöd i olika former. Samarbete sker med både offentlig och privat sektor.

Arbetsmarknadsenheten (AME) erbjuder arbetssökande kompetenshöjning i form av av viss utbildning och följs upp genom coachning. Vi kartlägger, matchar, validerar och planerar för individen utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter. Tillsammans gör vi en planering som är rimlig och möjlig.

Inom kompetenscentrum på arbetsmarknads- och integrationsenheten finns flera projekt.

Möjligheternas Trädgård/Linden

Möjligheternas trädgård ett vackert parkområde vid Skillerälven i Filipstad. Det är en mötesplats för kommunens invånare där du kan njuta av blommor, träd, buskar och kryddor.

Möjligheternas trädgård är också till för medborgare som står en bit från arbetsmarknaden med psykiska/fysiska hinder. Genom park- och trädgårdsarbete i en harmonisk miljö och tillgång till stödsamtal ska medborgare stärkas till vidare studier och arbete.

Kontaktperson: Jeanette Bergwall Berg

Café Eken

Café Eken finns på kommunhuset och nyttjas av kommunens personal och boende på trygghetsboendet. På Café Eken finns möjlighet till praktik och anställningar i olika former för att komma närmare en arbetsmarknad.

Pensionärshjälpen

Målsättningen är att hjälpa ålderspensionärer och rörelsehindrade individer med avsikt att de ska kunna bo kvar i sina egna boenden. Vi utför tjänster till självkostnadspris, till exempel gräsklippning och snöskottning. Vi tillhandahåller endast tjänster för dig som är fast boende i Filipstads kommun.

Kontaktperson: Anna Persson

Fixarservice

Fixarservice erbjuder kostnadsfria tjänster för pensionärer och personer med funktionsnedsättning för att öka säkerheten och tryggheten i hemmet. Här ingår bland annat att byta glödlampor, batterier och gardiner, sätta upp tavlor och testa brandvarnare för att undvika fallolyckor. I mån av tid stannar vi gärna en stund för en social närvaro, kanske en promenad. Fixarservice bistår även all kommunal verksamhet i form av flyttningar.

Kontaktperson: Mattis Persson

Röjarlaget

Den dagliga verksamheten består av röjning och gräsklippning på kommunal mark samt snöskottning under vinterhalvåret. Det utförs även mindre snickeri och målningsarbeten och jobbet utförs mestadels åt kommunala förvaltningar i hela kommunen. Röjarlaget bistår kommunen med gräsklippning, röjning och snöskottning.

Kontaktperson: Ingemar Karlsson

Underhållsgruppen

Underhållsgruppen arbetar med kommunens centrala naturområden i Filipstad och mindre snickeri- och måleriarbeten på de egna byggnaderna. De bistår även andra arbeten i kommunens egna förvaltningar.

Kontaktperson: Lennart Lynne

Underhållsgrupp mot föreningslivet

Kommunen bistår föreningar som har ett föreningsbidrag med visst underhållsarbete. Föreningar som har ett behov kontaktar Kompetenscentrum för vidare dialog. Ett krav är att föreningen står för material och har ett arbetsmiljötänk, samt att en arbetsledare från föreningen måste vara tillgänglig.

Kontaktperson: Thomas Gustavsson

Syateljé

Tar emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som i första hand behöver språkträning i samband med ett arbete. En form av jobbskola där fokus hålls på individens förmåga och behov. Endast tillverkning på uppdrag av kommunens egna verksamheter.

Kontaktpersoner: Kicki och Yvonne

Kontaktinformation Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Besöksadress
Hertig Filipsgatan 10
Postadress
Box 303
Filipstad
Öppettider
Måndag-fredag 08.00-17.00

Senast uppdaterad: 2018-05-15