Filipstads kommun startsida

Sotning och Brandskyddskontroll

Sotning har förekommit i Sverige lika länge som vi värmt upp våra bostäder och arbetsplatser med eldstäder. Den huvudsakliga anledningen till att sota är att förhindra brand.

När man sotar tar man bort brandfarlig beläggning för att minska risken för sotbrand. En stor del av alla bränder i bostadshus är relaterade till felaktigt skötta eldstäder och skorstenar.

Hur ofta en eldstad/rökkanal ska sotas bestäms av respektive kommun med stöd av relevant lagstiftning.

För mycket sot medför ökande driftkostnader, ökande driftstörningar och ökad risk för soteld.

Kontaktinformation Sotare i kommunen - Sotning & Ventilation i Karlstad AB

Telefonnummer
054‑21 16 36
Postadress
Kulinggatan 3
652 21 Karlstad

Mer information

Bergslagens Räddningstjänst hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det råd och anvisningar för företag och privatpersoner om till exempel sotning, brandskydd, gasol med mera. På hemsidan finns det även en blankett för egen sotning.

Kontaktinformation Miljö- och stadsarkitektkontoret

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad