Filipstads kommun startsida

Bilvård

En grå bil i en biltvätthall med schampo på hela framrutan

För miljöns skull är det viktigt att tänka på att använda miljömärkta bilvårdsprodukter och inte tvätta bilen på gatan.

Tvätta bilen rätt och gör miljön en tjänst

Du fultvättar väl inte bilen? Om du tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i naturen. Välj biltvätten istället så får du både en ren bil och en renare miljö.

Smarta tips för att tvätta bilen

  • Välj en biltvätt eller gör-det-själv-hall! Där renas vattnet ofta i flera steg innan det leds vidare till reningsverket och ut i våra sjöar. Bilvårdsanläggningar har möjligheten att rena och återanvända vattnet, därför är det alltid bättre att tvätta bilen på sådana anläggningar.
  • Tänk på att använda bilvårdsprodukter som är snälla mot miljön!
  • Tvätta bilen när det är varmt ute. Då fungerar tvättmedlen bättre.
  • Fundera på om du måste använda kemikalier varje gång - kanske räcker det att spola av bilen med vatten på en anläggning?
  • Vaxa gärna bilen. Vaxet gör att smutsen inte fastnar lika lätt och du behöver inte tvätta så ofta.
  • Om du tvättar bilen hemma någon enstaka gång, välj då en gräsmatta eller grusad yta som ligger långt bort från dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar.

Det händer om du tvättar bilen på gatan

Om du tvättar bilen hemma på gatan rinner vattnet ut i våra sjöar och badvatten utan att renas. Tvättvattnet innehåller bland annat däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial, giftiga tungmetaller och tensider. Det är ämnen som är skadliga både för oss människor och för vår miljö. Det förorenade vattnet kan också skada djur och växter. Om biltvätt sker i närhet av vattentäkter är risken också stor att dricksvattnet förorenas. Att tvätta bilen på asfalterad mark, till exempel på gatan eller garageuppfarten, är inte förenligt med miljöbalken.

Om Stora Biltvättarhelgen

Biltvättarhelgen startades 2014 av Svenskt Vatten för att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt och därmed göra en stor insats för miljön. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten sker det ungefär 15 miljoner biltvättar på gatan varje år i landet.

Regler som påverkar dig som har en bensinstation, biltvätt eller bilverkstad

Anmälningsplikt

Du måste göra en anmälan till miljöförvaltningen om

  • Du årligen hanterar mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 1 miljon normalkubikmeter gas som motorbränsle.
  • Du har en biltvätt för mer än 5 000 personbilar per år eller mer än 1 000 tvättar per år av lastbilar och andra fordon.
Vid anmälningspliktiga verksamheter vill vi årligen ha en sammanställning över försålda mängder drivmedel, mängder farligt avfall, antal tvättade fordon och så vidare. Kravet kan även ställas på mindre verksamheter i vissa fall.

Oljeavskiljare

Finns det golvavlopp i lokalen ska detta vara kopplat till en oljeavskiljare. Oljeavskiljaren ska ha optiskt och akustiskt larm. Avskiljaren ska vara dimensionerad för den verksamhet som du har. Ett stort flöde av vatten genom oljeavskiljaren kräver en större modell än om den enbart ska ta emot smältvatten vintertid. För att oljeavskiljaren ska fungera måste du regelbundet kontrollera och tömma både slam och olja. När den är tömd ska den fyllas på med vatten upp till normalnivå.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad