Filipstads kommun startsida

Personligt ombud

Verksamheten ersonligt Ombud i Värmland är en länsövergripande verksamhet. Samtliga kommuner har gått samman i en gemensam organisation där Karlstad kommun är värdkommun och har tagit på sig arbetsgivaransvaret.

Varför finns personligt ombud?

I samband med att vården av psykiskt funktionshindrade gått mot öppnare former har det visat sig att många inte får sina lagstadgade rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda. Detta har föranlett regeringen att besluta om en nationell inbyggnad av verksamheten Personliga Ombud.

Vad gör ett personligt ombud?

  • Tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av vård, stöd och service.
  • Tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs.
  • Bistå och om fullmakt finns – företräda den enskilde i kontakterna med olika myndigheter etc.

Vem kan få ett personligt ombud?

  • Har ett omfattande och långvarigt socialt handikapp vilket medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.
  • Har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/ eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

De personliga ombuden

  • arbetar på klientens uppdrag
  • har en fristående ställning i förhållande till myndigheter
  • arbetar under sekretess

Länkar

Personligt ombud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Officiell sida för personligt ombud i Sverige

Telefonnummer:

0590 611 00 (växel)

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad