Filipstads kommun startsida

Rådet för funktionshinderfrågor 2023-2026

Rådet består av medlemmar från både kommunen och andra samverkansparter. Rådet har sammanträden/möten cirka 4 gånger per år och är remissinstans till de kommunala nämnderna.

Rådets organisation

Ordinarie ledamöter:

 • Christer Olsson (M), Socialnämnden
 • Eva Eriksson (SD), Kommunstyrelsen
 • Johnny Grahn (SD), Barn- och utbildningsnämnden
 • Ulla Olsson (L), Miljö- och byggnadsnämnden
 • Göran Andersson, Reumatikerförbundet
 • Karl- Erik Carlsson, Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka
 • Marja- Liisa Nordengren, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
 • Harry Karlsson, Hörselskadades riksförbund
 • Monica Rosengren, Svenska diabetikerförbundet

Ersättare:

 • Monika Samuelsson (S), Socialnämnden
 • Anna- Lena Ranström (S), Kommunstyrelsen
 • Olle Engström (S), Barn- och utbildningsnämnden
 • Lillvor Eriksson (S), Miljö- och byggnadsnämnden
 • Barbro Johansson, Reumatikerföreningen

Telefonnummer:

0590 611 00 (växel)

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad