Filipstads kommun startsida

Rådet för funktionshinderfrågor 2023-2026

Rådet består av medlemmar från både kommunen och andra samverkansparter. Rådet har sammanträden/möten cirka 4 gånger per år och är remissinstans till de kommunala nämnderna.

Representanterna ska vara företrädare för organisationer av rikstäckande omfattning.

Rådets organisation

Ordinarie ledamöter:

 • Christer Olsson (M), Socialnämnden
 • Vakant, Kommunstyrelsen
 • Vakant, Barn- och utbildningsnämnden
 • Ulla Olsson (L), Miljö- och byggnadsnämnden
 • Vakant, Reumatikerförbundet
 • Vakant, Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka
 • Vakant, Hörselskadades riksförbund
 • Vakant, Elöverkänsligas förening
 • Vakant, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
 • Vakant, Svenska diabetikerförbundet

Ersättare:

 • Monika Samuelsson (S), Socialnämnden
 • Vakant, Kommunstyrelsen
 • Vakant, Barn- och utbildningsnämnden
 • Lillvor Eriksson (S), Miljö- och byggnadsnämnden
 • Vakant, Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka (RHL)
 • Vakant, Reumatikerförbundet (R)
 • Vakant, Elöverkänsligas förening
 • Vakant, Svenska diabetikerförbundet

Protokoll för rådet för funktionshinderfrågor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019
2021
2022
2023

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Förvaltningschef - Åsa Andersson

Telefonnummer
0590‑608 803

Kontaktinformation Kontaktperson - Sekreterare - Mondira Hedlund