Filipstads kommun startsida

Rådet för funktionshinderfrågor 2019-2022

Rådets organisation

Rådet består av medlemmar från både kommunen och andra samverkansparter. Rådet har sammanträden/möten cirka 4 gånger per år och är remissinstans till de kommunala nämnderna.

Ordinarie ledamöter:

Britt-Marie Wall, Kommunstyrelsen
Ann-Marie Rosö, Barn- och utbildningsnämnden
Karin Löfstrand, Miljö- och byggnadsnämnden
Göran Andersson, Reumatikerförbundet, vice ordförande
Anita Bäckman, Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka
Harry Karlsson, Hörselskadades riksförbund
Helén Wallén, Elöverkänsligas förening
Marja-Liisa Nordengren, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
Britt-Marie Dahlberg, Svenska diabetikerförbundet
Hanna Kjellberg, Handikappsamverkan Filipstad (HSO)

Ersättare:

Monica Mellström, Socialnämnden
Peter Johansson, Kommunstyrelsen
Nils-Erik Mellström, Barn- och utbildningsnämnden
Ulla Olsson, Miljö- och byggnadsnämnden
Karl-Erik Carlsson, Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka (RHL)
Barbro Johansson, Reumatikerförbundet (R)

Protokoll kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019
2021
2022

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Förvaltningschef - Åsa Andersson

Telefonnummer
0590‑608 803

Kontaktinformation Kontaktperson - Sekreterare - Mondira Hedlund