Filipstads kommun startsida

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin vänder sig till dig mellan 18 och 65 år som på grund av långvarig psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning har betydande svårigheter i ditt dagliga liv.

Vårt huvudsakliga uppdrag är att skapa förutsättningar för att du ska kunna delta i samhället och leva ett självständigt liv. Socialpsykiatrins stödinsatser anpassas individuellt. Alla socialpsykiatrins insatser är frivilliga.

Stöd som du kan ansöka om (klicka på länkarna nedan för att läsa mer)
Boende för personer med pyskisk funktionsnedsättning
Boendestöd
Kontaktperson
Sysselsättning

Öppet stöd- här kan du ta direktkontakt utan ansökan
Personligt ombud 
Anhörigstöd

Ansökan
Om du vill ansöka om insatser från socialpsykiatrin kan du vända dig till våra handläggare antingen via växeln 0590-611 00 eller direkt till handläggare (se nedan).

Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att kontakta dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd.

Kontaktinformation Biståndsbedömare - Helené Gjermandsen

Telefonnummer
0590‑612 80
Öppettider
måndag-fredag 09.00-10.00

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad

Hemsidor (länkar)