Filipstads kommun startsida

Bassängbad

Klart, blått bassängvatten

Bassängbad som upplåts till allmänheten ska anmälas till kommunen. Det gäller både inomhus och utomhus.

Exempel på platser som kan ha bassänger som uppfyller kraven för att vara tillgänglig för allmänheten är:

  • Badhusbassänger
  • Spa-bassänger
  • Bassänger på hotell
  • Vattenrutschbanor

Om bassängbaden upplåts till allmänheten ska de anmälas till kommunen.

Bassängerna kan vara lokaliserade inom- och/eller utomhus.

Egenkontroll​

Det är viktigt att man sköter bassängerna för att minimera riskerna med olägenheter för människors hälsa. Därför ska den som har en bassäng upprätta ett egenkontrollprogram för att på ett effektivt sätt kunna hålla ordning på sin bassäng.

Kontaktinformation Miljö- och stadsarkitektkontoret

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad