Filipstads kommun startsida

Drift av skola, förskola och fritidshem med flera

Enligt lagen skall följande verksamheter vara anmälda till kommunen innan de påbörjas:

 • förskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • öppen fritidsverksamhet
 • förskoleklass
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • gymnasieskola
 • anpassad gymnasieskola
 • specialskola
 • sameskola
 • internationell skola

Inga undatag på anmälningsplikten görs för en temporär verksamhet.

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten startar. Påbörjar man en skola av ovanstående karaktär utan att anmäla till miljö- och byggnadsnämnden, döms en miljösanktionsavgift ut. Länk till anmälningsblankett finns under E-tjänster & blanketter.

Egenkontroll

Ovan nämnda verksamheter omfattas av det generella kravet på egenkontroll som finns i miljöbalken, såväl som förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll, som mer tydligt spaltar upp vad som skall finnas i verksamhetens egenkontrollprogram (EKP). Mer information om detta ​i broschyren "Egenkontroll enligt miljöbalken i skolor, förskolor och fritidshem".

Tillsyn​

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn på inomhusmiljön i skolor och förskolor, även privata. Det som inspekteras är bland annat städning och rengöring, ventilationsfunktion, rutiner vid sjukdom, lokalens skick och ljudnivåer inomhus.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad