Filipstads kommun startsida

Barn- och fritidsprogrammet

Två elever sitter i en tågliknande byggnad på en lekplats

Barn- och fritidsprogrammet är ett program för dig som i vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Kännetecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är samverkan, samarbete och kommunikation.

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete

Barn- och fritidsprogrammet med inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete är för dig som i framtiden vill arbeta med barn och unga.

Du får lära dig om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter, samt om olika pedagogiska verksamheter som förskola, förskoleklass, fritidshem och skola.

Utbildningen ska ge dig möjlighet att utveckla förmåga att lyhört, kreativt och med omdöme skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande.

Exempel på yrken

  • Barnskötare
  • Elevassistent

Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana eller fortsätta studera. Alla yrkeselever vid Spångbergsgymnasiet erbjuds att läsa in grundläggande högskolebehörighet.

Lärlingsprogram

Barn- och fritidsprogrammet bedrivs som ett lärlingsprogram. Det innebär att minst hälften av utbildningen sker på arbetsplatser. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) sker i förskola, förskoleklass och fritidshem, där du lär dig yrket av utbildade handledare och pedagoger. Teorin och studierna kopplas samman med praktiken och verksamheten.

Telefonnummer:

070‑261 40 57

Besöksadress:

Spångbergsgymnasiet

Telefonnummer:

070‑262 57 89

Besöksadress:

Spångbergsgymnasiet