Filipstads kommun startsida

Barn- och fritidsprogrammet

Två elever sitter i en tågliknande byggnad på en lekplats

Detta program är för dig som är intresserad av, och vill arbeta med, människor i alla olika åldrar. Programmet lägger stor vikt vid pedagogik, etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Lärlingsprogram

Innebär att halva studietiden är på skolan och halva är lärande på arbetsplats (APL). APL sker i förskola, förskoleklass eller fritidshem.

Inriktning

Pedagogiskt och socialt arbete

På Spångbergsgymnasiet har vi inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. Här får du lära dig att bemöta människor utifrån olika situationer och förutsättningar. Du får kunskaper om människors lärande och växande.

Bra att veta

Programmet kännetecknas av samarbete, samverkan och kommunikation. Du behöver tycka om att vara tillsammans med andra människor, både i skolan och på det arbetsplatsförlagda lärandet.

Denna utbildning handlar om att du som person ska ta dig an en ledarroll samtidigt som du ska vara en förebild, framför allt för barn och ungdomar.

Yrkesutgången på Spångbergsgymnasiet är barnskötare/elevassistent. Efter examen kan du studera vidare på högskola, tex till förskollärare och fritidspedagog.

Telefonnummer:

070‑261 40 57

Besöksadress:

Spångbergsgymnasiet

Telefonnummer:

070‑262 57 89

Besöksadress:

Spångbergsgymnasiet