Filipstads kommun startsida

Samhällsvetenskapsprogrammet

Två elever läser i historiska böcker

Frågor om demokrati tas upp i olika ämnen. Vi tycker att det är viktigt att du som elev får ett verkligt inflytande över din utbildning.

På Spångbergsgymnasiet arbetar vi för att alla ämnen ska ha en internationell prägel, för att ge dig kunskap om vad som påverkar livsvillkoren för människor i olika delar av världen. Alla elever på Spångbergsgymnasiet erbjuds under sin utbildning att delta i något internationellt projekt.

I klassrådet tas ärenden som rör klassen upp. Samhällsvetenskapsprogrammet har också ett SA-råd där lärare och elever träffas för att diskutera hur man kan förbättra utbildningen.

Vi tycker det är viktigt att du som elev ska känna sammanhang i din utbildning. Vi arbetar ämnesövergripande för att skapa denna röda tråd. Entreprenörskap innebär att du som elev kommer att ges verktyg för att tänka i nya banor, utveckla det framtida näringslivet och kanske tjäna pengar på dina idéer. En sådan möjlighet är att starta ett eget företag inom ramen för "Ung företagsamhet".  

Studieförberedande program

Samhällsvetenskapsprogrammet bedrivs som studieförberedande program. Det innebär att dina studier är riktade mot att bli behörig till vidare studier på universitet och högskola.

På Spångbergsgymnasiet finns inriktningen:

 • Beteendevetskap

Tänkbara yrken:

 • Statsvetare
 • Jurist
 • Ekonom
 • Journalist
 • Samhällsplanerare
 • Polis
 • Socionom
 • Lärare
 • Psykolog
 • Personalvetare 

Kontaktinformation Studie- och yrkesvägledare - Emelie Samuelsson

Telefonnummer
070‑261 40 57
Besöksadress
Spångbergsgymnasiet

Kontaktinformation Studie- och yrkesvägledare - Britt Fredriksson

Telefonnummer
070‑262 57 89
Besöksadress
Spångbergsgymnasiet