Filipstads kommun startsida

Samhällsvetenskapsprogrammet

Två elever läser i historiska böcker

Frågor om demokrati tas upp i olika ämnen. Vi tycker att det är viktigt att du som elev får ett verkligt inflytande över din utbildning.

På Spångbergsgymnasiet finns inriktningen

 • Beteendevetskap

På Spångbergsgymnasiet arbetar vi för att alla ämnen ska ha en internationell prägel, för att ge dig kunskap om vad som påverkar livsvillkoren för människor i olika delar av världen. Alla elever på Spångbergsgymnasiet erbjuds under sin utbildning att delta i något internationellt projekt.

I klassrådet tas ärenden som rör klassen upp. Samhällsprogrammet har också ett SA-råd där lärare och elever träffas för att diskutera hur man kan förbättra utbildningen.

Vi tycker det är viktigt att du som elev ska känna sammanhang i din utbildning. Vi arbetar ämnesövergripande för att skapa denna röda tråd. Entreprenörskap innebär att du som elev kommer att ges verktyg för att tänka i nya banor, utveckla det framtida näringslivet och kanske tjäna pengar på dina idéer. En sådan möjlighet är att starta ett eget företag inom ramen för "Ung företagsamhet".  

Tänkbara yrken:

 • Statsvetare
 • Jurist
 • Ekonom
 • Journalist
 • Samhällsplanerare
 • Polis
 • Socionom
 • Lärare
 • Psykolog
 • Personalvetare 

Kontaktinformation Biträdande Rektor - Olof Wermelin