Filipstads kommun startsida

Introduktionsprogrammet

Spångbergsgymnasiets bruna byggnad med många fönster

Introduktionsprogrammen är sökbart för dem som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Det finns fyra introduktionsprogram

  1. Programinriktat individuellt val
  2. Yrkesintroduktion
  3. Individuellt alternativ
  4. Språkintroduktion

Telefonnummer:

0590‑614 29

Telefonnummer:

073‑280 75 90

Besöksadress:

Fogdevägen 2

Postadress:

Box 301
682 27 Filipstad

Telefonnummer:

070‑261 40 57

Besöksadress:

Spångbergsgymnasiet

Telefonnummer:

070‑262 57 89

Besöksadress:

Spångbergsgymnasiet