Filipstads kommun startsida

Vård- och omsorgsprogrammet

Två elever står vid skelett

Detta program passar dig som vill arbeta som undersköterska inom sjukvården. Det passar även dig som har planer på att fortsätta studera till sjuksköterska, polis, arbetsterapeut etc.

Här får du kunskap om hur vi människor fungerar samt vilka behov som kan finnas inom omvårdnad och omsorg. Du lär dig även om hur kroppen är uppbyggd, om vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas.

Lärlingsprogram

Innebär att halva studietiden är på skolan och halva är lärande på arbetsplats (APL). Tiden för APL kan tillbringas på din hemort eller annan valfri ort.

Inriktning

På spångbergsgymnasiet har vi ingen specifik inriktning, utan här får du en helhetssyn på människan. Allt från att hur människan reagerar och agerar till hur människor upplever saker och ting och vad det har för betydelse för hälsan. Du får även lärdom om att all vård och omsorg bygger på respekt för andra människor. Målet är att hjälpa människor att på bästa sätt hjälpa sig själva.

Bra att veta

Detta yrkesförberedande program utbildar dig till undersköterska, vilket innebär att du får ett yrke direkt efter gymnasiet. Då kan du jobba inom flera olika vårdinstanser, tex äldreomsorgen, olika boenden eller LSS.

De grundläggande arbetsuppgifterna är att jobba nära människor som behöver vård och omsorg.

Som undersköterska behöver du ha förmåga att känna empati, kommunicera och samarbeta med andra. Du kan även studera vidare på högskola/universitet.


Logotyp vård och omsorgscollege

Telefonnummer:

070‑261 40 57

Besöksadress:

Spångbergsgymnasiet