Filipstads kommun startsida

Vård- och omsorgsprogrammet

Två elever står vid skelett

På VO omsätter vi teori till praktik och har nära kontakt med verkligheten i och utanför skolan. Just denna möjlighet att kombinera teori i skolan och praktik ute på fältet skapar en god lärmiljö.

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig en bra grund i livet. Vård och omsorg är ett framtidsyrke på många sätt och en av de viktigaste sysselsättningarna i vårt samhälle både idag och imorgon. Du får jobba med människor som behöver dig. Du kommer att få uppskattning, beröm och bekräftelse för det du gör. Du kommer att känna dig behövd, får ta mycket ansvar och du får många arbetskamrater. Den röda tråden under och efter studietiden är möten med människor - på många olika vis.

Lärlingsprogram

Vård- och omsorgsprogrammet bedrivs som lärlingsprogram. Det innebär att minst hälften av utbildningen sker på arbetsplats. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) sker på särskilt boende, hemtjänst, LSS, daglig verksamhet, demensboende samt inom psykiskt funktionshinder, där du lär dig yrket av utbildade handledare. Teorin och studierna på skolan kopplas samman med praktiken och verksamheten.

Framtida yrken

Efter utbildningen har du den kompetens som krävs för att bli anställd inom vård- och omsorg.
Efterfrågan på utbildad personal inom kommun och landsting är stor och arbetsmarknaden framöver verkar ha ett ökande behov.

VO-programmet ger dig även goda förutsättningar att studera vidare till t.ex. polis, socionom, sjukgymnast, sjuksköterska och arbetsterapeut.

Vård och Omsorgscollege - vi är certifierade

Spångbergsgymnasiet är nu certifierade medlemmar i Vård och Omsorgscollege. Om Vård och Omsorgcollege på Region Värmlands webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotyp vård och omsorgscollege

Kontaktinformation Ansvarig omvårdnadslärare - Malin Rosén

Telefonnummer
0590‑611 60

Kontaktinformation Studie- och yrkesvägledare - Emelie Samuelsson

Telefonnummer
070‑261 40 57
Besöksadress
Spångbergsgymnasiet

Kontaktinformation Studie- och yrkesvägledare - Britt Fredriksson

Telefonnummer
070‑262 57 89
Besöksadress
Spångbergsgymnasiet