Filipstads kommun startsida

Elevrådet på gymnasiet

Gymnasieeleverna diskuterar viktiga frågor i klassråd. Klassen väljer ut representanter till elevrådet.

Klassråd

Ett klassråd är där eleverna får möjlighet att diskutera sådant som är av vikt för klassen och även för skolan. Ett klassråd hålls före elevrådets möten. Syftet är att alla elever ska kunna påverka sin skolsituation.

Elevråd

Elevråd kan vara organiserade på olika sätt. Representanterna i elevrådet är elever på skolan. Ett elevråd arbetar med olika frågor som är viktiga för eleverna: skolans ordningsregler, schemafrågor med mera. Det är fritt från partipolitisk och religiös grund.

Källa: Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elevrådsmöten 2019-2020

Höstterminen 2019:

Tisdag 17/9 kl 09.30 i Musiksalen

Onsdag 16/10 kl 09.30 i Musiksalen

Tisdag 12/11 kl 09.30 i Musiksalen

Onsdag 18/12 kl 09.30 i Musiksalen

Vårterminen 2020:

Tisdag 11/2 kl 09.30 i Musiksalen

Onsdag 18/3 kl 09.30 i Musiksalen

Tisdag 7/4 kl 09.30 i Musiksalen

Onsdag 13/5 kl 09.30 i Musiksalen

Elevrådsrepresentanter 2019-2020

Styrelsen:

BF17: Johanna Pullola

SA17: Tora Qvarfordt, Alma Gustafsson.

Elevrådsrepresentanter:

BAHUS17: Daniel Rudfäldt

BA19: Shafiullah Omari, Ayham Khaldon Samir.

BF17: Johanna Pullola.

BF18: Pontus Bjernegård, Liam Karlsson.

EE17: Robert Gustavsson.

EE18: Albin Andersson.

EE19: Joel Gyllström.

IM19: Mathilda Carlsson.

IM19: Felicia Hedström.

IMS2: Abbas Hossini, Naima Yussuf.

IMS3A: Ghalia Halla, Manan Ahmad, Rahma Aadan.

NA17 Alex Berglund, Qeyam Amini

NA18: Emil Karlsson, Livija Ragauskaite.

SA17: Tora Qvarfordt, Alma Gustafsson.

SA18: Lisa Ciscar Houshi, Alva Aitman.

SA19: Thea Djurholm, Anja Stolpe.

VO17 Birhat Jassim.

VO18: Tassnim Samir, Shamso Yusuf.

VO19: Erika Mårth, Mathea Gerami och Wilma Frykberg.

Kontaktinformation Spångbergsgymnasiet

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Fogdevägen 2. För besökande till Västeräng: Industrivägen 5
Postadress
Box 301
682 27 Filipstad