Filipstads kommun startsida

Elevrådet på gymnasiet

Gymnasieeleverna diskuterar viktiga frågor i klassråd. Klassen väljer ut representanter till elevrådet.

Vad är ett klassråd?

Ett möte där eleverna i en klass får möjlighet att diskutera saker som är viktiga för klassen. Målet är att alla elever ska kunna påverka sin skolsituation.

Vad är ett elevråd?

Precis som klassrådet ger elevrådet eleverna en chans att påverka sin skolsituation. Alla elever på skolan finns representerade i elevrådet genom sina valda klassrepresentanter.

Hur fungerar elevrådsstyrelsen?

En grupp av eleverna i elevrådet väljs in i styrelsen som ser till att elevrådet fungerar och att elevrådets möten och aktiviteter planeras och genomförs. Några väljs till speciella roller som ordförande, sekreterare och kanske en kassör. En suppleant hoppar in i styrelsen när någon är borta.

Elevrådets möten 2018 - höstterminen

Måndag 17/9 kl 09.30 Musiksalen

Onsdag 17/10 kl 09.30 Musiksalen

Fredag 23/11 kl 09.30 Musiksalen

Måndag 17/12 kl 09.30 Musiksalen - OBS! Inställt!

Elevrådets möten 2019 – vårterminen

Måndag 4/2 kl 09.30 Musiksalen

Onsdag 13/3 kl 09.30 Musiksalen

Fredag 12/4 kl 09.30 Musiksalen

Måndag 20/5 kl 09.30 Musiksalen

Elevrådsrepresentanter 2018-2019

Elevrådsstyrelsen

BAHUS16 Elias Gyllström

SA16 Linnea Eriksson

BF 17 Molly Sundberg, Johanna Pullola

VO17 Ibrahim Abdullah

Elevrådsrepresentanter åk 1

BA18 Johann Uhlemann

EE18 Albin Andersson

FT18 Anton Hagström

HA18 Nermina Kamberov

IM18: Ali Ali Liibaan

NA18 Emil Karlsson, Livija Ragauskaite

SA18: Lisa Cicar Houshi, Alva Aitman

Elevrådsrepresentanter åk 2

BAHUS17 Daninel Rudfäldt

BF17 Rasmus Strand, Molly Sundberg

EE17 Robert Gustafsson

HA17 Qutaiba Khalifeh "Yaman"

HV17 Julia Endel

NA17 Alex Berglund, Qeyam Amini

SA17 Emil Karlsson, Jonathan Nevanoja/Hannes Vahterinmäki

VO17 Birhat Jasim

Elevrådsrepresentanter åk 3

HA16 Amanda Westberg, Nadia Singh

IM16 Khaled Alhaj Saleh.

IMS 3A Omar Alkhayat, Ikram Ali

IMS3B Ahamd Aga

IN16 Oskar Nilsson

VO16 Esmail Azimi representant, Sara Belevad - reserv.

NATNAT16 Karl Kullberg, Göran Winter, Två möten kommer Maria K och Meja F, VT Haneen

Kontaktinformation Spångbergsgymnasiet

Telefonnummer
0590‑614 12
Besöksadress
Fogdevägen 2
Postadress
Box 301
682 27 Filipstad

Senast uppdaterad: 2018-12-05