Filipstads kommun startsida

Elevrådet på gymnasiet

Gymnasieeleverna diskuterar viktiga frågor i klassråd. Klassen väljer ut representanter till elevrådet.

Vad är ett klassråd?

Ett möte där eleverna i en klass får möjlighet att diskutera saker som är viktiga för klassen. Målet är att alla elever ska kunna påverka sin skolsituation.

Vad är ett elevråd?

Precis som klassrådet ger elevrådet eleverna en chans att påverka sin skolsituation. Alla elever på skolan finns representerade i elevrådet genom sina valda klassrepresentanter.

Hur fungerar elevrådsstyrelsen?

En grupp av eleverna i elevrådet väljs in i styrelsen som ser till att elevrådet fungerar och att elevrådets möten och aktiviteter planeras och genomförs. Några väljs till speciella roller som ordförande, sekreterare och kanske en kassör. En suppleant hoppar in i styrelsen när någon är borta.

Elevrådsmöten 2019-2020

Höstterminen 2019:

Tisdag 17/9 kl 09.30 i Musiksalen

Onsdag 16/10 kl 09.30 i Musiksalen

Tisdag 12/11 kl 09.30 i Musiksalen

Onsdag 18/12 kl 09.30 i Musiksalen

Vårterminen 2020:

Tisdag 11/2 kl 09.30 i Musiksalen

Onsdag 18/3 kl 09.30 i Musiksalen

Tisdag 7/4 kl 09.30 i Musiksalen

Onsdag 13/5 kl 09.30 i Musiksalen

Elevrådsrepresentanter 2019-2020

Styrelsen:

BF17: Johanna Pullola

SA17: Tora Qvarfordt, Alma Gustafsson.

Elevrådsrepresentanter:

BAHUS17: Daniel Rudfäldt

BA19: Shafiullah Omari, Ayham Khaldon Samir.

BF17: Johanna Pullola.

BF18: Pontus Bjernegård, Liam Karlsson.

EE17: Robert Gustavsson.

EE18: Albin Andersson.

EE19: Joel Gyllström.

IM19: Mathilda Carlsson.

IM19: Felicia Hedström.

IMS2: Abbas Hossini, Naima Yussuf.

IMS3A: Ghalia Halla, Manan Ahmad, Rahma Aadan.

NA17 Alex Berglund, Qeyam Amini

NA18: Emil Karlsson, Livija Ragauskaite.

SA17: Tora Qvarfordt, Alma Gustafsson.

SA18: Lisa Ciscar Houshi, Alva Aitman.

SA19: Thea Djurholm, Anja Stolpe.

VO17 Birhat Jassim.

VO18: Tassnim Samir, Shamso Yusuf.

VO19: Erika Mårth, Mathea Gerami och Wilma Frykberg.

Kontaktinformation Spångbergsgymnasiet

Telefonnummer
0590‑614 12
Besöksadress
Fogdevägen 2
Postadress
Box 301
682 27 Filipstad

Senast uppdaterad: 2019-09-19