Filipstads kommun startsida

Elevrådet på gymnasiet

Gymnasieeleverna diskuterar viktiga frågor i klassråd. Klassen väljer ut representanter till elevrådet.

Klassråd

Ett klassråd är där eleverna får möjlighet att diskutera sådant som är av vikt för klassen och även för skolan. Ett klassråd hålls före elevrådets möten. Syftet är att alla elever ska kunna påverka sin skolsituation.

Elevråd

Elevråd kan vara organiserade på olika sätt. Representanterna i elevrådet är elever på skolan. Ett elevråd arbetar med olika frågor som är viktiga för eleverna: skolans ordningsregler, schemafrågor med mera. Det är fritt från partipolitisk och religiös grund.

Källa: Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevrådsmöten

Flertal elevrådsmöten hålls varje termin.

Elevrådsrepresentanter

Representanter från olika klasser ingår.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Fogdevägen 2. För besökande till Västeräng: Industrivägen 5

Postadress:

Box 301
682 27 Filipstad