Filipstads kommun startsida

Elevskyddsombud på gymnasiet

Skolans elevskyddsombud ska representera eleverna i arbetsmiljöfrågor. Det gäller både den fysiska och den psykosociala miljön.

Vad gör man som elevskyddsombud?

Elevskyddsombuden behöver vara lyhörda för hur stämningen är på skolan och vad som brister i arbetsmiljön för att kunna föra fram elevernas åsikter och krav på arbetsmiljön.

Elevskyddsombuden behöver också känna till reglerna som ställer krav på arbetsmiljön. Det är också bra att känna till skollagen och läroplanen eftersom de styr skolans undervisning.

Som elevskyddsombud ska man:

  • vara med på skyddsronder
  • delta i planering av ombyggnad av skolan
  • delta när Arbetsmiljöverket kommer på inspektion.

Elevskyddsombuden ska bevaka att skolan utför skyddsronder både för den fysiska och psykiska miljön.

Elevskyddsombud 2019-2020

BF:17 Johanna Pullola.

EE17: Robert Gustavsson.

EE18: Albin Andersson.

EE19: Samuel Moberg.

NA18 Magd Alahmad.

SA17: Hannes Vahterinmäki.

SA18: Anja Eriksson.

SA19: Desirée Nevanoja.

Kontaktinformation Spångbergsgymnasiet

Telefonnummer
0590‑614 12
Besöksadress
Fogdevägen 2
Postadress
Box 301
682 27 Filipstad

Senast uppdaterad: 2019-09-11