Filipstads kommun startsida

Specialpedagogik och hjälpmedel på gymnasiet

Som elev på Spångbergsgymnasiet kan du få kompenserande hjälp och hjälpmedel inom ”läs och skriv”. Specialpedagogen hjälper dig med utrustningen som du behöver.

ViTal

ViTal är ett talsyntesprogram för uppläsning av text via dator. Programmet klarar av att läsa upp text från ordbehandlingsprogram, internet, e-postprogram, PDF-filer, menyer – i princip all den text som redan finns i datorn. ViTal ger också ett stöd i skrivprocessen, där den som skriver oftast kan lyssna sig till feltryck och märka felaktigheter redan i ett tidigt skede av skrivandet. Inte nog med att man kan få texten uppläst – man kan även spara den upplästa texten som en ljudfil i MP3-format, som sedan kan spela upp via valfri mediaspelare, MP3-spelare eller bilstereo.

ViTex

ViTex är till för att läsa in tryckt text via skanner och sedan få den uppläst med talsyntes. ViTex används för att skanna in och läsa upp text från exempelvis böcker, stenciler och formulär. Själva inläsningen är väldigt enkel och sker med hjälp av ett par musklick. Sedan omvandlas materialet automatiskt till datorskriven text, som blir uppläst med hjälp av den inbyggda talsyntesen. Samtidigt visas dokumentet så som det ser ut i ”verkligheten". ViTex har extrafunktioner som till exempel markörmedföljning, textförstorning och textrutan (som fungerar ungefär som undertexter på film) som ger extrastöd vid behov.

Talande tangentbord

Talande tangentbord ger ljudning av bokstäver och siffror. Tangentbordet fungerar främst som ett komplement till ViTal genom att bokstäverna ljudas och sedan läser ViTal upp orden och de färdiga meningarna. Det kan även användas separat, till exempel för att lära yngre barn och SFI-studenter hur man uttalar det svenska alfabetet och siffror.

Stava Rex

Stava Rex är ett rättstavningsprogram för Microsoft Word, speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram. Programmet laddas ner i elevens dator från lärportalen.

Spell Right

SpellRight är ett program som rättar engelska stavfel. Programmet är i första hand avsett förpersoner som har svenska som modersmål och skriver på engelska som andraspråk. Programmet laddas ner i elevens dator från lärportalen.

Talböcker

Talböcker tillhandahålls av skolan i den omfattning marknaden erbjuder. Möjlighet till att låna Daisyspelare finns. Kontakta undervisande lärare vid behov av talbok.

Ljudböcker

Skolan har tillgång till ljudböcker via Inläsningstjänst. Alla elever och lärare har en inloggning som man kommer åt via studieplattformen It´s. Tjänsten innebär att alla elever och lärare har tillgång till en rad ljudböcker. Utbudet av ljudböcker är stort men inte allomfattande. Det kan finnas exempelvis vissa skönlitterära böcker som inte ingår i inläsningstjänsts utbud, där kan talböcker vara ett alternativ.

Daisy-CD/spelare

Internationell standard för talboks-CD fastställd av nationella talboksbiblioteket. Skivan rymmer ca 25 timmars speltid. Uppspelningsbar med ett program i dator eller en speciell Daisyspelare.

Muntliga prov

Muntliga prov och även längre tid vid prov, erbjuds vid Spångbergsgymnasiet. Kontakta undervisande lärare vid behov av muntligt prov.

Specialpedagogiska teamet

Specialpedagogiska teamet består av en specialpedagog och en speciallärare.

Telefonnummer:

072‑599 03 91

Telefonnummer:

0590‑17 31 06