Filipstads kommun startsida

Ordningsregler för frivilliga skolformer

Du som har ditt dagliga arbete på Spångbergsgymnasiet och vuxenutbildningen, anställd eller elev, har ett ansvar för vår gemensamma trivsel. Här kan du läsa de regler som skolledningen, samverkansgruppen och elevrådet har bestämt.

Skollag 2010:800 4§ Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

De mänskliga rättigheterna och var och ens ansvar och skyldigheter omsätts i skolans värdegrund, bland annat genom rätten till trygghet och studiero (skollag), likabehandlingsplanen och skolans drogpolicy.

Du:

 • uppträder så att du är en god representant för skolan
 • har ansvar för dina studier 
 • visar respekt för andra
 • kränker inte andra
 • medverkar till trivsel genom att inte skräpa ner
 • följer överenskommelser ni gör i klass eller grupp
 • undviker att använda parfym och starka dofter, tänk på de som är allergiska
 • röker inte inom skolans område. Spångbergsgymnasiet/komvux har en helt rökfri miljö
 • tar inte med eller äter nötter, inom skolans område, tänk på de som är allergiker. Spångbergsgymnasiet är en nötfri skola
 • följer skolans drogpolicy. Spångbergsgymnasiet/komvux har en helt drogfri miljö
 • följer skolans mobilförbud. Undervisande lärare har mandat att besluta när regeln kan frångås tillfälligt
 • tar med nödvändigt undervisningsmaterial till lektioner, som exempelvis dator, skrivmaterial, böcker etc.
 • följer skolans it-regler

Varje undervisningsgrupp kan, tillsammans med sin lärare, sätta upp regler och normer för det gemensamma arbetet under lektionstid. Dock kan aldrig den möjligheten sättas över ovanstående normer.

Kontaktinformation Spångbergsgymnasiet

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Fogdevägen 2. För besökande till Västeräng: Industrivägen 5
Postadress
Box 301
682 27 Filipstad