Filipstads kommun startsida

Inackorderingstillägg

Elever som är folkbokförda i Filipstads kommun och studerar i kommunal gymnasieskola i en annan kommun (ej frisök, d.v.s. skolor som Filipstads kommun inte har avtal med) kan söka inackorderingstillägg hos nedanstående kontaktperson.

Ansökan ska göras inför varje läsår och vara inlämnad senast den 13 september.

Tillägget betalas ut under nio månader per läsår (september till och med maj). Bidraget är 1580 kr/månad. Bidraget betalas ut från och med den månad ansökan kommit in.

Ändrade förhållanden måste meddelas till nedanstående kontaktperson. Felaktig utbetalning kan leda till återbetalning.

Om du går på en friskola eller folkhögskola gör du din ansökan hos CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Felaktig utbetalning kan leda till återbetalning.

Viktig information
Tänk på att OM du får inackorderingstillägg kan du inte få gymnasieladdning via din hemkommun eller reseersättning. Felaktig utbetalning kan leda till återbetalning (gäller både Filipstads kommun samt CSN).

Ansökan om inackorderingstillägg görs via blankett. En uppdaterad blankett/e-tjänst kommer att finnas på denna sida under sommaren.

E-tjänster och blanketter

Kontaktinformation Administrativ samordnare - Mariella Jansson

Telefonnummer
0590‑614 12
Besöksadress
Fogdevägen 2
Postadress
Box 301
682 27 Filipstad