Filipstads kommun startsida

Ansökan om modersmålsundervisning

Rätten till modersmålsundervisning regleras av Skollagen (2010:800) 15 Kap 19§ , 18 kap 19§ samt Gymnasieförordningen (2010:2039) 4 Kap 15-21 §§.

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om minst fem elever som ska erbjudas undervisning i språket önskar sådan undervisning, och om det finns en lämplig lärare att tillgå.

Modersmålsundervisning ska erbjudas om:

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. eleven har goda kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna (finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani chib och jiddisch) ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma.

Undervisningen i modersmål syftar bl.a. till att utveckla färdigheter och kunskaper i modersmålet och elevens kunskaper om litteratur på modersmålet. Modersmålsundervisning ges i form av tre kurser om vardera 100 poäng och kan läsas både inom programmets ordinarie kursplan (inom ramen för det individuella valet), som utökad studiekurs utanför timplanen eller som ersättning för undervisning i andra språk än svenska och engelska.

E-tjänster och blanketter

Klicka här för blankett om modersmålsundervisning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Fogdevägen 2. För besökande till Västeräng: Industrivägen 5

Postadress:

Box 301
682 27 Filipstad