Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Elevrådet på gymnasiet

Gymnasieeleverna diskuterar viktiga frågor i klassråd. Klassen väljer ut representanter till elevrådet.

Vad är ett klassråd?

Ett möte där eleverna i en klass får möjlighet att diskutera saker som är viktiga för klassen. Målet är att alla elever ska kunna påverka sin skolsituation.

Vad är ett elevråd?

Precis som klassrådet ger elevrådet eleverna en chans att påverka sin skolsituation. Alla elever på skolan finns representerade i elevrådet genom sina valda klassrepresentanter.

Hur fungerar elevrådsstyrelsen?

En grupp av eleverna i elevrådet väljs in i styrelsen som ser till att elevrådet fungerar och att elevrådets möten och aktiviteter planeras och genomförs. Några väljs till speciella roller som ordförande, sekreterare och kanske en kassör. En suppleant hoppar in i styrelsen när någon är borta.

Elevrådets möten 2018 - höstterminen

Måndag 17/9 kl 09.30 Musiksalen

Onsdag 17/10 kl 09.30 Musiksalen

Fredag 23/11 kl 09.30 Musiksalen

Måndag 17/12 kl 09.30 Musiksalen

Elevrådets möten 2019 – vårterminen

Måndag 4/2 kl 09.30 Musiksalen

Onsdag 13/3 kl 09.30 Musiksalen

Fredag 12/4 kl 09.30 Musiksalen

Måndag 20/5 kl 09.30 Musiksalen

Kontaktinformation Spångbergsgymnasiet

Telefonnummer
0590‑614 12
Besöksadress
Fogdevägen 2
Postadress
Box 301
682 27 Filipstad