Filipstads kommun startsida

Strandvägsskolan

Strandvägsskolan. En stor skolgård med två gula tegelbyggnader i bakgrunden

Strandvägsskolan ligger i centrala delen av Filipstad. Strandvägsskolan är en F-3 skola, grundsärskola och träningsskola med drygt 300 barn. På skolan finns också grundsärskolan och träningsskolan.

Strandvägsskolan har undervisning för elever i grundskolan F-3, grundsärskolan F-3 och träningsskolan 1-9. Skolan har två fritidsavdelningar, en avdelning för årskurs F-1 och en för årskurs 2-3.

På skolan finns går det cirka 300 elever och har cirka 50 anställda.  

Trivselprogrammet

Vår skola är mångkulturell med elever som bryr sig om varandra. Vi arbetar utifrån trivselprogrammet vilket innebär ökad aktivitet och social inkludering på rasten. Trivselprogrammet tror på fysisk aktivitet för bättre hälsa, inlärning och trivsel. Vi ser också vilken effekt Trivselprogrammet har på skolorna när det gäller bättre sammanhållning och färre konflikter mellan elever. Vidare har kommunen ett kvalitetssäkringsprogram inom matematik och svenska som en del av undervisningsgrunden.

Likabehandling

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ordningsregler

Vi har ordningsregler som tagits fram i samråd med elever, lärare och rektor. De uppdateras varje år.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje läsår redovisar vi på Strandvägsskolan hur vi lyckats engagera och motivera barn och elever till hög måluppfyllelse. Det systematiska kvalitetsarbetet sammanställs och redovisas under oktober månad.

Dokument

Kontaktinformation Strandvägsskolan

Telefonnummer
0590‑615 14
Besöksadress
Parkvägen 1
Postadress
Box 302
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Rektor - Maria N Svanlind

Kontaktinformation Biträdande rektor - Emelie Gruvberger

Telefonnummer
0590‑60 88 41

Kontaktinformation Expedition - Johanna Abrahamsen

Kontaktinformation Skolsköterska Strandvägsskolan, Brattfors skola - Anna Gustafsson

Kontaktinformation Specialpedagog Strandvägsskolan, Brattfors skola - Helena Ryhed

Telefonnummer
0590‑611 64

Kontaktinformation Kurator Strandvägsskolan, Brattfors skola - Jenny Jansson