Filipstads kommun startsida

Strandvägsskolan

Strandvägsskolan. En stor skolgård med två gula tegelbyggnader i bakgrunden

Strandvägsskolan ligger i centrala delen av Filipstad. Strandvägsskolan är en F-3 skola, grundsärskola och träningsskola med drygt 300 barn.

Strandvägsskolan har undervisning för elever i grundskolan F-3, grundsärskolan F-3 och träningsskolan 1–9. Skolan har två fritidsavdelningar, en avdelning för årskurs F-1 och en för årskurs 2–3.

Skolans fritidshem är öppet mellan kl. 06.00-18.00.

På skolan går det cirka 300 elever och vi är cirka 50 anställda.

I årskurserna 1–3 jobbar vi i arbetslag där sex pedagoger jobbar tillsammans med varje årskurs som består av fyra klasser. Vi utgår från ett kollegialt arbetssätt där vi alla har ett gemensamt ansvar för våra elever. I förskoleklass är man åtta pedagoger på fyra klasser.

Trivselprogrammet

Vår skola är mångkulturell med elever som bryr sig om varandra. Vi arbetar utifrån trivselprogrammet vilket innebär ökad aktivitet och social inkludering på rasten. Trivselprogrammet tror på fysisk aktivitet för bättre hälsa, inlärning och trivsel.

Plan mot kränkande behandling

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Mer om hur vi arbetar mot detta finns i denna plan.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje läsår redovisas vårt systematiska kvalitetsarbete. Där ser vi vilka mål som vi uppnått men och de som behöver utvecklas och som vi behöver arbeta vidare med.

Arbetsplaner

Arbetsplaner finns för skolan, grundsärskolan och fritidshemmet. I arbetsplanen beskrivs hur vi kommer att arbeta med uppnåendemål i respektive läroplan.

Dokument

Kontaktinformation Strandvägsskolan

Telefonnummer
0590‑615 14
Besöksadress
Parkvägen 1
Postadress
Box 302
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Rektor - Maria N Svanlind

Kontaktinformation Biträdande rektor - Emelie Gruvberger

Telefonnummer
0590‑60 88 41

Kontaktinformation Expedition - Johanna Abrahamsen

Kontaktinformation Skolsköterska Strandvägsskolan, Brattfors skola - Nancy Engdahl

Kontaktinformation Specialpedagog Strandvägsskolan, Brattfors skola - Vakant

Kontaktinformation Kurator Strandvägsskolan, Brattfors skola - Jenny Jansson