Filipstads kommun startsida

Stöd till barn och unga och deras föräldrar

Olika ämnen och länkar som kan vara till hjälp i stöd till barn och unga.

Alkohol, droger, riskbruk och missbruk

Är du orolig över din alkoholkonsumtion? Tar du droger och vill sluta? Finns det någon i din närhet som du är orolig för? Vi erbjuder stöd och hjälp för dig med missbruks- och/eller drogproblem. Vi erbjuder även stöd till anhöriga.

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Men efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta.

Inom kommunens öppna missbruksvård finns det möjlighet att träffa socialsekreterare, rehabsköterska, behandlingsterapeut samt KBT-terapeut.

Kommunens öppna missbruksvård

Fakta & råd om riskbruk och missbruk på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigstöd

Anhörig är du som har en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, beroende eller missbruk behöver stöd. Oavsett om du är förälder, mor- eller farförälder, syskon, barn, make/make/partner, sambo, vän eller granne så finns anhörigstödet till för dig.

Anhörigstöd - Filipstads kommun Länk till annan webbplats.

Fakta om anhörigstöd på 1177.se Länk till annan webbplats.

Elevhälsa

Alla barn, elever och vårdnadshavare har tillgång till skolans elevhälsa. Rektor är ansvarig för elevhälsan på sin skola som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska jobba för att alla elever ska må bra, utvecklas och lära sig saker.

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande- och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan ska även verka för att skolan är en plats där varje enskild elev känner trygghet, gemenskap och välbefinnande.

Skolan och elevhälsan arbetar med skyddsfaktorer som stödjer eleverna i skolan. Dessa är bland annat:

 • Att arbeta för goda lärmiljöer
 • Arbeta för bra relationer
 • Få barn och elever att känna sig delaktiga

Här är några exempel på elevhälsan kan göra:

 • Stötta dig att klara skolan.
 • Hjälpa dig om du har stor frånvaro.
 • Ge dig information om sex, relationer, tobak, alkohol och droger.
 • Stötta dig i att äta bra, sova lagom och röra på dig.
 • Se till att du får den hjälp som du behöver om du har vissa sjukdomar, funktionsvariationer eller inlärningssvårigheter.
 • Stötta och hjälpa dig om du har det jobbigt på något sätt, vare sig det är i skolan eller på fritiden.
 • Ge dig hälsoundersökningar och vaccinationer.

Elevhälsan kan hjälpa dig med många olika saker. Här är några exempel på när du kan kontakta dem:

 • Du behöver få prata med någon. Det kanske har hänt något jobbigt i skolan eller hemma. Eller så kanske du oroar dig för något och vill få råd hur du ska göra.
 • Du har frågor om din kropp eller om sex.
 • Du vill ha råd om hur du ska äta, sova eller träna för att må bra.
 • Du har svårt att klara skolan. Det kan vara att du inte hänger med eller har svårt att koncentrera dig.
 • Du sover dåligt, är stressad, orolig, ledsen eller nedstämd.
 • Du har ont någonstans, mår illa eller känner dig dålig på något annat sätt.
 • Du bråkar med din familj, kompisar eller någon du är ihop med.

Den du träffar är van att prata med unga som har olika funderingar och problem. Du kan berätta och fråga vad du vill. Elevhälsan finns till för att hjälpa dig.

Kontaktuppgifter elevhälsoteam

Telefonnummer till elevhälsans funktioner finns beskrivet under varje skola.

Centralt i kommunen finns en verksamhetschef och medicinskt ansvarig skolsköterska som ansvarar för det medicinska ledningsansvaret.

Funktionsnedsättning

Du kan också hitta information kring vilken hjälp du kan få om du har någon form av fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Här finns också information vart du som anhörig kan vända dig om du behöver stöd och hjälp, oavsett om du är barn eller vuxen.

Filipstads kommuns hjälp & stöd till funktionshindrade Länk till annan webbplats.

Landstingets information om funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Första linjen

Första linjen vänder sig till barn och unga i åldrarna 6 till 20 år samt till föräldrar och närstående. Till Första linjen kan du vända dig om du har frågor, om du mår dåligt, har svårt att koncentrera dig, ofta hamnar i bråk med kompisar eller föräldrar, skadar dig själv, har varit utsatt för våld eller om du till exempel är orolig för hur du eller någon annan använder alkohol eller droger. Hos Första linjen kan du och dina närstående få råd, stöd och behandling.

Du kan nå Första linjen genom att ringa rådgivningen på telefontid; måndag-torsdag 09.00-10.00 på telefonnummer 010-8386206.

Första linjen finns även på facebook Första linjen unga östra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt på 1177 Första linjen unga östra, -Kristinehamn-Storfors-Filipstad - 1177 Länk till annan webbplats.

Mobbning

Alla våra skolor arbetar aktivt med att motverka mobbning och kränkande behandling.

Om man känner sig utsatt för mobbning eller kränkande behandling i skolan ska man i första hand vända sig till sin lärare/mentor eller i andra hand till skolans rektor.

Information om mobbning på 1177.se Länk till annan webbplats.

Sexuella övergrepp och våld

Man har rätt att själv bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen.

Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. Det är brottsligt. Ett barn har inte heller rätt att ta på ett annat barn mot dess vilja. 

Exempel på sexuella övergrepp:

 • Att någon tar på en kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller  så att man blir rädd.
 • Att någon pratar med en eller tittar på en på ett sexuellt sätt som man upplever som obehagligt.
 • Att tvingas ha sex fast man inte vill, till exempel tvingas ha samlag med någon eller
  tvingas stimulera någon sexuellt.
 • Att tvingas se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar,på nätet eller offline.
 • Att någon gör något sexuellt mot en när man inte kan uttrycka sin vilja eller skydda sig.  Till exempel för att man sover eller är full, drogpåverkad, sjuk eller har någon
  funktionsnedsättning.
 • Att någon utnyttjar sitt överläge och får en att känna att man måste ställa upp på sex.
 • Att bli fotograferad eller filmad med eller utan kläder i ett sexuellt syfte, om det är mot ens vilja eller om man är under 15 år.
 • Att någon försöker köpa eller byta till sig sex med hjälp av till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster.

Sexuella övergrepp kan ske på många sätt och på olika ställen. Det kan vara både när man träffas offline och via till exempel chatt eller webbkamera.

Källa: UMO

Information om sexuella övergrepp mot barn och unga på 1177.se Länk till annan webbplats.

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld är olagligt och utmärker sig genom familjens kontroll över hedern hos flickor och pojkar. I vissa familjer och släkter är det viktigt att det inte går något dåligt rykte om familjen. Det kan finnas regler, som att du inte får umgås med vem du vill eller ha sex förrän du har gift dig. Det här kallas heder. Om det gör att du blir dåligt behandlad kallas det hedersrelaterat våld och förtryck. Du kan få hjälp om du är utsatt eller om du tvingas utsätta någon för hedersförtryck.

Flera personer kan kontrollera att du inte gör något fel. Du kan bli straffad om du bryter mot familjens eller släktens regler. Till exempel bli slagen, hotad, kallad för elaka saker. De kan till exempel säga att de skäms för dig, eller att du inte längre är en del av familjen. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen.

Mer information finns att läsa på hedersförtryck.se   Länk till annan webbplats.samt på UMO. Länk till annan webbplats.

Mer information och stöd

När familjelivet är svårt - 1177 Länk till annan webbplats. - Här finns många sidor om olika ämnen, för både barn och vuxna, såsom stress, information om olika funktionsvariationer, om man hamnar i kris i livet, ilska och utbrott, mobbning samt skolfrånvaro.

UMO Länk till annan webbplats. - Ungdomsmottagning på nätet, är en landstingsägd verksamhet som fungerar om ett komplement till de traditionella ungdomsmottagningarna i Sverige. Verksamheten vänder sig till unga mellan 13 och 25 år. På UMO.se finns texter, filmer, bildspel och annat material med information om sex, hälsa och relationer.

Information om barn som far illa på 1177.se Länk till annan webbplats.

Bris - Barnens Rätt i Samhället  Länk till annan webbplats.

Barnkonventionen Länk till annan webbplats.

Mänskliga rättigheter Länk till annan webbplats.

Stöd och kunskap - Rädda Barnen Länk till annan webbplats.

Telefonnummer:

0590‑612 78 
Faxnummer: 0590‑615 97

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 E

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad

Öppettider:

Reception: Måndag, onsdag och fredag: 09.00-10.00 samt 10.30-12.00. Tisdag och torsdag: 13.00-14.30